GYIK Céges képzések és egyéb szervezetek képzése

GYIK Céges képzések és egyéb szervezetek képzése

Milyen lehetősége van egy cégnek igénybe venni a nyelviskola képzéseit?

A Nyelviskola képzéseinek igénybevételére több alternatívát kínálunk a cégeknek. Tekintettel arra, hogy minden cégnek más igényei és elvárásai vannak, így minden esetben egyedi ajánlatot adunk a tervezett létszám, elvárt képzési forma és a megfogalmazott igények ismeretében. Az Ön cégére szabott egyedi ajánlatért kérjük vegye fel a kapcsolatot Kollégánkkal.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Hogyan számolhatjuk el a képzés díját a cégben?

Nyelvi képzéseinkről akkreditált intézményként (AL- 1957), akkreditált programként (PL-5536/0014; PL-8351/005), áfamentes számlát álítunk ki, mely számlát az Ön cége költségként el tud számolni. Lehetőség van szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásra is, melyről kérjük egyeztessen könyvelőjével. 

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Vannak-e lehetőségeink támogatott formában nyelvi képzést igénybe venni?

Igen! Számos pályázati forrás támogatta az elmúlt időszakban az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését. A 2014-2020-as pályázati ciklusban továbbra is várhatóak képzést támogató pályázati kiírások, a korábbi TÁMOP kiírások helyett az EFOP keretein belül. Az eupalyazat.info oldalon Ön is figyelemmel kísérheti az aktuális pályázati felhívásokat.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Kapunk-e segítséget a pályázat megírásához?

Igen! Minden cég/vállalkozás nyelvi képzésére vonatkozó pályázatának megírását intézményünk díjmentesen vállalja, kizárólag abban az esetben, amennyiben a szóban forgó vállalkozás a pályázatban megnyert nyelvi képzést képzőintézményünkkel valósítja meg.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Mikor indul a nyelvtanfolyam?

Az Ön cégének egyedi igényeinek (milyen nyelvet, milyen szinten, hány fő, egyéni vagy csoportos képzés, nyelviskolában vagy kihelyezett képzési formában) felmérését követően, képzőintézményünk 3 mukanapon belül elkészíti a képzési ütemtervet és a vállalkozói/ szolgáltatói szerződést, melyek aláírását követően munkatársai már meg is kezdhetik a nyelvtanulást.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Lehet-e cégünknél a nyelvtanfolyam?

Igen. Egyéni igények felmérése során egyeztetés kérdése, hogy a nyelvtanfolyamot milyen helyszínen tartjuk. Abban az esetben, ha a REXAMO módszert választják, úgy a képzés helyszíne mindenképpen a képzőintézmény, de minden más képzési forma megszervezhető az Önök székhelyén, telephelyén. Fontos figyelembe venni, hogy az Önök által kijelölt terem akkor alkalmas az oktatásra, ha van benne elegendő asztal, szék, flipchart vagy valamilyen tábla íróeszközökkel, valamint hanganyag lejátszására alkalmas technikai eszköz.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Vidéki telephelyeink képzését is meg tudják oldani?

Az ország bármely pontján egységes szervezési keretek között és magas színvonalon biztosítjuk képzéseinket. 

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Mi az ideális csoportlétszám?

Tapasztalataink és a felnőttképzés sajátosságai alapján a nyelvtanfolyamok ideális csoport létszáma max. 6 fő. Természetesen a csoport létszám és csoport összetétel kiakítása minden esetben az Ön cégének igényeivel kerül meghatározásra.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Hatékonyabb az egyszemélyes képzés a csoportosnál?

Az egyéni nyelvtanulás minden esetben hatékonyabbnak bizonyul, hiszen ebben az esetben csak az egyénnel foglalkozik a nyelvtanár, az egyéni hiányosságok kerülnek pótlásra, egyéni fejlesztést tudunk biztosítani. A csoportos képzéseknél a csoport összetétele és a csoportdinamika nagymértékben meghatározza a fejlesztés/ fejlődés ütemét, amely természetesen nem jelenti azt, hogy ne lehetne hatékonyan tanulni csoportos képzési formában. 

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Milyen nyelvek közül lehet választani?

Jelenleg angol és német nyelvi képzések érhetőek el, de igény szerint bővíteni tudjuk a választható nyelveket.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Van-e üzleti nyelvtanfolyam?

Igen, van lehetőség üzleti nyelvi képzésre. Fontos megjegyezni, hogy üzleti nyelvi képzést csak abban az esetben érdemes elkezdeni, ha az általános nyelvi alapok már megvannak. Az üzleti szaknyelv nem más, mint egy szakterület szakkifejezéseinek alkalmazása az általános beszédben. 

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Anyanyelvi vagy magyar anyanyelvű tanár tanít az órákon?

Tanáraink anyanyelvi szinten beszélik az adott nyelvet, viszont nem anyanyelvük. Általánosságban elmondható, hogy a magyar anyanyelvű oktatók például a nyelvtani struktúrákat jobb hatásfokkal tudják elsajátíttatni, a nyelvi készségek megalapozását gyorsabban és nagyobb hatékonysággal tudják elvégezni.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Milyen módszerekkel tanítanak?

Cégek számára tarott képzési módszereink megegyeznek képzőintézményünk teljes kínálatával. Lehetőség van REXAMO-egyéni képzésre, INSTANT csoportos képzésekre, nyelvvizsgára-felkészítőkre, a Traveller tananyaggal dolgozó angol, illetve  Studio d tananyaggal dolgozó német "Nosztalgia" képzésre, szakenyelvi tanfolyamra. Képzési módszereink mindegyike a személyes kapcsolatot és a felnőttek sajátosságaihoz igazodó képzési módszereket részesíti előnyben, így minden nyelvtanuló megfelelő, testre szabott képzésben részesül.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Milyen igazolást kapnak a nyelvtanfolyamot elvégzők?

A résztvevők a kurzus végén modulzáró vizsgát tesznek. A vizsgán elért eredményről és a részvételről (ha a feltételeket sikeresen teljesítette) képzőintézményünk a tanúsítványt állít ki. 

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Van-e szintfelmérő? Van-e díja a szintfelmérőnek?

Egyéni igényeknek megfelelően intézményünk biztosít előzetes tudásdszint felmérést. Mindazoknak javasoljuk a szintfelmérést, akik valaha is kapcsolatba kerültek a tanulni kívánt nyelvvel, hiszen nem mindegy, hogy a tanulást honnan kezdjük. A szintfelmérésért külün nem kell fizetni, a cég munkatársainak az igényfelmérésébe díjmentesen beletartozik. 

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

A tanfolyam árában benne vannak a tankönyvek?

Legtöbb céges képzésünk árszabása tartalmazza a tanfolyam során használt könyveket és segédanyagokat.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Milyen óradíjjal kell kalkulálnunk?

Nyelviskolánk minden esetben személyes konzultációt követően szabja meg árait, ehhez elérhetőségeink bármelyikén fel tudja venni velünk a kapcsolatot! 

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Milyen állam vagy egyéb szerv által támogatott képzési lehetőségek vannak?

A támogatott képzések lehetőségei folyamatosan változnak. A pályázati kiírások határidejére érdemes mindig figyelni, az elmúlt időszak tapasztalata szeirnt képzési támogatásokat tartalmazó pályázatok rövid ideig voltak elérhetőek. Valószínűsíthető, hogy az új pályázati ciklusban is résen kell lennie a cégeknek, ha támogatást szeretnének nyerni munkatársaik képzéséhez. Ajnánljuk Önnek, hogy az eupalyazat.info weboldalom tájékozódjon az aktuális pályázati kiírásokról, illetve vegye fel Kollégáinkkal a kapcsolatot, akinél jelezni tudja igényét, hogy folyamatosan értesítsük a lehetőségekről.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Milyen nagyságú támogatás igényelhető?

Pályázati kiírástól függően változik. Képzések tekintetében gyakori a 100%-os támogatás is!

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Munkavállalónként milyen összeg igényelhető?

Pályázati kiírástól függően változik a munkavállalókra fordítható képzési díj. 

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

A cég nagysága szerint mekkora lehet a támogatás maximum összege?

Pályázati kiírástól függően változó a támogatás maximum összege.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Pályázatok esetében csak a képzés számolható el költségként?

Eddigi tapasztalatok alapján a képzés költségén kívül más, a képzéshez szorosan kapcsolódó költségek is elszámolhatóak. Így például tervezhető költségelem az utazás, szállás és ellátás költsége (bizonyos összeghatárig), tankönyvek költsége, munkavállaló személyi jellegű költségei (bér és járulék)  a képzés óraszámával megegyező időre, arányosítva.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Mennyi ideig tart a képzés?

A céggel kötött vállalkozási/ szolgáltatói szerződés szerint a képzés időtartama változó lehet. A nyelvtanfolyam hosszát alapvetően meghatározza a képzés ütemezése, a heti alkalmak és óraszámok mennyisége. Nyelvi képzés esetén javasolt heti óraszám minimum 2x2 óra.

GYIK Kategória: Céges/Vállalati nyelvoktatás

Kapcsolat információk

MATRIX CBS Kft

Pulcz utca 3-2

Szeged

H-6724

Tel: +36 70 327 2146

info@matrixcbs.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KÉRDÉSE VAN?

MATRIX A TWEETEREN...