GYIK TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

GYIK TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Regisztráció - Legmagasabb iskolai végzettség

Amennyiben egyetemi tanulmányaimat befejeztem és a diploma megszerzéséhez csak a nyelvvizsga letételére van szükségem, akkor a legmagasabb végzettség megadásánál megadható-e az egyetem?
Amennyiben nem, akkor melyik lehetőséget kell kiválasztanom, ha rendelkezem érettségivel, és technikusi végzettségem is van?

Legmagasabb iskolai végzettségként azt a lehetőséget kell választania, amelynek megfelelő végzettséggel ténylegesen rendelkezik. Az oklevéllel még – éppen a nyelvvizsga hiányában – nem rendelkezik. Ebben az esetben – függetlenül a technikus végzettségétől – az érettségit kell megadnia.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Hogyan jelentkezhetek a képzésekre?

A tanulni vágyó felnőttek jelentkezését a Háttér-informatikai Rendszer felületén tudjuk fogadni. Ezzel párhuzamosan a képző intézmények jelentkezése folyamatosan zajlik, hogy a képzési kínálatot bővíthessük az érdeklődők számára. Friss információkért kérjük, kísérjék figyelemmel weboldalunkat! A jelentkezés a www.tudasodajovod.hu honlapon keresztül, elektronikus formában történik. Az erre a célra létrehozott felületen a jelentkezők adataik beírásával regisztrálhatnak. A jogosultság elbírálását követő visszajelzés után a háttér-informatikai rendszerben kialakított felületen található képzési kínálatból választhatják ki az elképzeléseiknek megfelelő képzést. De felkereshetik a környezetükben található eMagyarország Pontokon dolgozó eTanácsadókat, és érdeklődhetnek közvetlenül a képzési kínálatban szereplő képző intézményeknél is, akik segítenek a regisztrációban. Az e-Tanácsadók elérhetőségeit itt érheti el.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Mi az a HIR?

A projekt megvalósítását segítő Háttér-Informatikai Rendszer. Itt lehet a képzők által meghirdetett képzésekre jelentkezni és azokról valamennyi információt követni a projekt minden résztvevőjének, azaz a képzetteknek, a képző intézményeknek, az eTanácsadóknak és a Projektirodának.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Kik az eTanácsadók?

A projekt, minden támogatott személynek mentorálási szolgáltatást nyújt. Az eTanácsadók segíthetnek a regisztrációban, a képzések kiválasztásában és a lemorzsolódás elkerülésében. A mentori tevékenységet az eTanácsadók végzik. Az eTanácsadók feladatairól részletes információkat talál honlapunkon a Projekt menüpontban.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Mikortól jelentkezhetnek magánszemélyek a támogatott képzésekre?

A képzési választék összeállítása és feltöltése a projekt honlapjára (www.tudasodajovod.hu) folyamatosan történik. Regisztrációra a honlap felületén, 2014. augusztus 31-ig befejeződő képzésekre van lehetőség. A regisztrációt követően minden kedves érdeklődő a projekt teljes ideje alatt több ezer képzés közül választhat az ország számos településén. A képzési kínálat minden hónap utolsó napján kerül frissítésre, illetve egészül ki új képzésekkel.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Igaz-e az, hogy csak akkor részesülhetek támogatásban, ha előregisztrálok egy képző intézményben? Ez azt jelenti, hogy csak abban az intézményben vehetek igénybe képzést?

Nem igaz. A magánszemélyek regisztrálása a www.tudasodajovod.hu oldalon keresztül történik. A képzőknél történő elő-regisztráció a támogatás igénybevételének nem feltétele. Ön dönti el, hogy a rendelkezésre álló képzési listából melyik képzést melyik képzőnél választja!

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Igaz-e az, hogy csak akkor részesülhetek a támogatásban, ha befizetem előre a képzés teljes költségét vagy előtte már ugyanazon képzőnél fizetős tanfolyamon részt veszek?

Nem igaz. A támogatásra akkor jogosult, ha Ön regisztrált a www.tudasodajovod.hu-n, kiválasztotta a képzést és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megkötötte Önnel a támogatási szerződést. Kizárólag 2% vagy 5% önrészt kell befizetni a képző intézménynél, a képzés megkezdéséig.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Igaz-e az, hogy csak akkor kaphatok támogatást, ha a munkahelyem engedélyezi, vagy ha a munkáltatóm csoportba szervezve írat be a képzésre?

Amennyiben Ön jogosult a támogatást igénybe venni, regisztrál a honlapunkon és talál olyan képzést, melyet nem munkaidőben végez, a munkáltatója engedélye nem szükséges hozzá. A támogatás igénybevétele egyénileg történik, tehát Ön munkahelyétől függetlenül jelentkezhet képzésre.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Milyen költségei lehetnek a képzésbe való bekapcsolódásnak?

A programban azok a felnőttek kaphatnak támogatást, akik vállalják, hogy a képzés(ek) költségeinek támogatott összegét (az az összesen maximum 90.000,- forintot), önrésszel egészítik ki. Ez a költség a jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű településen állandó lakóhellyel, ill. tartózkodási hellyel rendelkező személy esetében minimum 2%, minden más esetben minimum 5%, melyet a képző intézménynél kell befizetnie a képzés megkezdéséig. Az önrész természetesen lehet több, amennyiben költségesebb képzést választ a támogatott, kevesebb nem. (A hátrányos helyzetű települések listája itt tekinthető meg: hátrányos helyzetű települések listája) Például: Az önrész egy 60.000 Ft értékű képzésnél minimum 1.200 Ft vagy 3.000 Ft lehet, mely bejelentett lakcíme alapján kerül megállapításra. A támogatási összeget több képzésre is felhasználhatja, ezért kérjük ne csak az önrész mértékét figyelje, hanem a képzés teljes összeget! Hasonlítsa össze a képzők ajánlatait, ha a képzéseket böngészi!

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Mi számít hátrányos helyzetű kistérségnek?

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint azok a települések, amelyek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések.

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján lehet: hátrányos helyzetű, leghátrányosabb helyzetű kistérség, illetve komplex mutató alapján meghatározott település.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

A képzés helyszínére történő utazás költségeit megtéríti a projekt?

A képzések helyszínére való utazást a projekt nem finanszírozza. Jelenleg Magyarország minden kistérségében érhető eltámogatott képzés.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Kell-e fizetni a tananyagért?

A Tervezési Útmutató előírja, hogy a projekt keretében megvalósuló tanfolyamok díja nem haladhatja meg a maximum bruttó 1000,-/Ft/óra/fő összeget, melybe beleértendő a képzés díja, az akkreditált képzési program részét képező vizsga díja és a tananyag díja. A képző által benyújtott akkreditált képzési program konkrétan tartalmazza, hogy a képzőnek hogyan, mi módon és milyen tananyagot kell biztosítania a képzésben résztvevő magánszemélynek.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Előírja-e a projekt, hogy a képzőnek akadálymentesített helyszínt kell biztosítani?

A képzések és a szerződéskötések helyszínét nem a KIH választja meg, hanem a képző intézmények, akiknek elemi érdeke, hogy minél szélesebb közönség számára elérhetőek legyenek képzési helyszíneik. Akkreditált programjában minden képzőnek kötelező megjelölnie, hogy hogyan biztosítja a fogyatékkal élők részvételét a képzésben. A KIH ehhez kapcsolódóan folyamatosan ellenőrizi, hogy a képző intézmények a FAT akkreditációban vállat személyi és tárgyi feltételek biztosításával végzik-e a képzéseiket.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Milyen képzésekre lehet támogatást kérni? Csak 90 órás nyelvi képzésen lehet részt venni?

A projekt keretében a képzők által meghirdetett idegen nyelvi (B2 szintig) és informatikai képzésekre egyaránt lehet jelentkezni. A kínálat alapján, Ön választja ki a képzés hosszát is.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Kik vehetnek részt a honlapon meghirdetett képzéseken, azaz kik kaphatnak támogatást?

Valamennyi, 18. életévét betöltött felnőtt, aki nem vesz részt a kiválasztott képzés idején államilag vagy az Európai Unió által támogatott idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésben, illetve államilag finanszírozott köz- és felsőoktatásban.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Mit lehet tenni, ha valaki regisztrál, de nem talál megfelelő tanfolyamot?

A projekt keretében zajló képzések 2014. augusztus 31-éig tartanak.  A rendszerben a képzéseknek jelenleg még csak egy része található meg. A képző intézmények és a képzések befogadása folyamatos, az újabb képzések meghirdetése is ütemezetten történik. Azoknak, akik jelenleg nem jutottak be a meghirdetett képzések egyikére sem, a későbbiek során lehetőségük lesz a megjelenő további képzések közül választaniuk. Az induló tanfolyamokat érdemes nyomon követni a www.tudasodajovod.hu honlapon. Az aktuális képzési lista a HIR –ben megtalálható.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Van-e lehetőség a projektbe történő regisztráció nélkül is megnézni azt, hogy hol, milyen képzések és mikor indulnak?

Igen, a projekt honlapján, Keresők/Képzés menüpontban van lehetőség regisztráció nélkül is tájékozódni arról, hogy mely képző, mikor, hol és milyen típusú képzést indít. 

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Van-e felső korhatára a jelentkezésnek?

A jelentkezésnek felső korhatára nincs.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Jelentkezhet-e a képzésre az, aki OKJ-s tanfolyamon vesz részt?

Igen, amennyiben az nem államilag támogatott OKJ-s képzés.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Meddig tart a projekt?

A támogatottak 2014. augusztus 31-ig járhatnak a képzésekre, a projekt befejezése 2014. október 31.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Kizáró ok, ha nem hátrányos helyzetű településen élek?

Nem kizáró ok, az önrész mértéke ebben az esetben minimum 5%.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Van arra lehetőség, hogy papír alapon nyújtsam be a jelentkezésemet? Ha nincs otthon számítógépem, akkor hol tudom beadni a jelentkezésemet?

Papír alapú jelentkezésre nincs lehetőség, jelentkezni csak elektronikus úton lehet. Jelentkezni bármelyik számítógépről lehet, ami rendelkezik internet-kapcsolattal. Amennyiben ehhez segítségre van szüksége, forduljon bizalommal a legközelebbi eTanácsadóhoz vagy a projekt megvalósításában résztvevő képzőkhöz.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

A támogatás milyen formában kerül kifizetésre?

A magánszemély számára a támogatás, maga a képzés. Sikeres (tanúsítvánnyal lezárt) képzés után a képzőnek kerül átutalásra a képzési költség támogatott összegrésze.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Kell-e szerződést kötni a képzettnek?

Igen. A képzettnek a Projektirodával Támogatási szerződést kell kötnie, amelyhez szorosan hozzátartozik az Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentum, majd a képzővel - a felnőttképzési törvény előírásai alapján - Felnőttképzési szerződést kell kötnie. A szerződésmintákat itt tekintheti meg.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Mely tanfolyamok, nyelviskolák a legkeresettebbek?

A megjelent összes képzés iránt nagy az érdeklődés képzőtől függetlenül.  A magánszemélyek az angol és német nyelvi képzéseket keresik a legtöbben, de az informatikai képzések iránt is egyre nagyobb az igény.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Joga van-e a Tudásod a jövőd!, az EU által finanszírozott idegennyelv-tanulási program kiírójának kötelezni a tanárokat arra, hogy minden órán fotót készítsenek a jelenlévő hallgatókról?

A képzések fényképpel történő dokumentálását az elszámolhatóság érdekében az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Közreműködő Szervezet) kifejezetten előírja. A résztvevő pedig a Felnőttképzési szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy róla fénykép készüljön.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Mi az oka annak, hogy az érkezési sorrend mellett nem néznek más szempontot a budapesti, nagyvárosi képzések esetében?

A projektnek nincs felhatalmazása a jelentkező magánszemélyek szociális helyzetének vizsgálatára. Ez nemcsak a Budapesten, illetve vidéki nagyvárosokban szervezett képzésekre igaz, hanem a projekt keretében megvalósuló valamennyi képzésre. A képzők indítandó képzéseikhez hozzárendelik a csoportlétszámot, és természetesen a jelentkezések fogadása annak sorrendjében történik.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Kihez lehet fordulni, ha jogsértést észlel?

Amennyiben Önt a képzés megvalósulásának folyamatában - a Képzési programban, vagy a Felnőttképzési szerződésben foglaltak, vagy a Képző szolgáltatási tevékenységével kapcsolatosan - sérelem éri, illetve úgy érzi, hogy nem megfelelő a szolgáltatási, vagy a képzési színvonal és ezért panasszal* kíván élni, akkor elsődlegesen a Képző intézmény vezetőjéhez, illetve írásban a képző intézmény székhelye szerinti Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetőjéhez fordulhat.

 

A Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjainak elérhetősége a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon a „Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok" menüpont alatt megtalálható.

 

*Panasz kezelése: a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 20.§ (2) k pontja, illetve az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 9.§ (2) bekezdése szerint

Amennyiben Ön önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (fogyasztó) és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot** folytattak Ön ellen vagy a fogyasztói jogait megsértették, akkor a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hatósági eljárását kezdeményezheti.

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20.

Tel.: +36 1 459 4800

Fax: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

Az eljárásról bővebben az NFH hivatalos honlapján http://www.nfh.hu vagyhttp://www.nfh.hu/magyar/hasznos/panaszintezes honlapokon tájékozódhat.

 

**Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat: tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el és amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatban meghozott, tájékozott döntésre vagy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas.

Amennyiben Ön tiltott összehasonlító vagy megtévesztő reklámmal***, gazdasági erőfölénnyel való visszaéléssel vagy versenykorlátozó vagy kartell megállapodással találkozik vagy úgy érzi, hogy ezek valamelyikének esete áll fenn, a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat.

 

A Gazdasági Versenyhivatal elérhetőségei

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245 Budapest Pf.1036

Tel.: +36 1 472 8851

E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu

 

Fontos kiemelni, hogy a versenyfelügyeleti eljárás egyedi sérelmek, panaszok, kifogások rendezésére nem alkalmas!

 

A GVH eljárásáról bővebben a http://www.gvh.hu, illetve a

http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&st=1&pg=54&m5_doc=2361&m90_act=39 oldalakon tájékozódhat.

 

*** Tiltott összehasonlító reklám: olyan reklám, amely más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét sérti vagy amely a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése közötti összetévesztésre , más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre vagy más vállalkozás áruja utánzására alkalmas.

 

Megtévesztő reklám: minden olyan reklám, amely bármilyen módon - beleértve a megjelenítését is - megtéveszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti vagy sértheti.

GYIK Kategória: TÁMOP 2.1.2. - Projektiroda

Kapcsolat információk

MATRIX CBS Kft

Pulcz utca 3-2

Szeged

H-6724

Tel: +36 70 327 2146

info@matrixcbs.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KÉRDÉSE VAN?

MATRIX A TWEETEREN...