KJF társalKODÓ egynyelvű nyelvvizsga

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés 2-3 témáról

(4-5 perc)

50 pont 20 pont max. 15 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - idegen nyelvű instrukciók alapján

(3-4 perc)

3. önálló témakifejtés 3 irányító szempont és képek alapján

(1 perc felkészülési idő - 1 perc önálló témakifejtés)

Hallás utáni értés

Lehetséges feladattípusok

(3 feladat):

- feleletválasztós

- igaz-hamis

- táblázat kitöltése

- információ felismerése

30 pont 12 pont kb. 20-25 perc

 Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Olvasáskészség

1. 10 ütemes igaz-hamis állítás eldöntése

25 pont 16 pont 40 perc Szótár nem használható
2. 6 ütemes mondat visszahelyezés 15 pont
Íráskészség informális levél írása, 140-160 szó terjedelemben 60 pont 24 pont 40 perc Szótár használható

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 180 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 108 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (108 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (108 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Önálló témakifejtés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

  Kiejtés: 5 pont
Hallás utáni értés

5 item - feleletválasztós

5 item - igaz-hamis állítások

5 item - információ felismerése

itemenként 2-2 pont
Írásbeli Olvasáskészség 16 itemes feladat(10+6 ütem) itemenként 2,5 pont
Íráskészség informális levél

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

 Összesen: 20 nyerspont x 3 = 60 vizsgapont

 Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/érthetetlen, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

 

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés 2-3 témáról

(4-5 perc)

50 pont 20 pont max. 15 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - idegen nyelvű instrukciók alapján

(3-4 perc)

3. önálló témakifejtés 3 irányító szempont és képek alapján

(1 perc felkészülési idő - 2 perc önálló témakifejtés)

Hallás utáni értés 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelvű válasz

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont. Az írásbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése 12 pont nincs 75 perc Szótár nem használható
Olvasáskészség 8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése 16 pont 12 pont
6 ütemes felelet- választós teszt 12 pont
Íráskészség olvasói levél írása, 200-250 szó terjedelemben 40 pont 16 pont 90 perc Szótár használható

 

A középfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 160 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 96 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (96 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (96 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Szerepjáték Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Önálló témakifejtés Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
  Kiejtés: 5 pont
Hallás utáni értés 7 vagy 8 item – feleletválasztós
8 vagy 7 item – idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre
itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
Olvasáskészség 8 item – lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 2 pont
6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség olvasói levél Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont
Szerkezet: 4 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Helyesírás, központozás: 1 pont
Összesen: 20 nyerspont x 2 = 40 vizsgapont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/érthetetlen, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

 

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés 2-3 témáról

(4-5 perc)

50 pont 20 pont max. 15 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (irányított véleménycsere telefonos VAGY mindennapi) - idegen nyelvű instrukciók

(4-5 perc)

3. önálló témakifejtés 3 irányító szempont és képek alapján

(1 perc felkészülési idő - 2 perc önálló témakifejtés)

Hallás utáni értés 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. válaszadás idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelven

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont. Az írásbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése 12 pont nincs 75 perc Szótár nem használható
Olvasáskészség 8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése 16 pont 12 pont
6 ütemes felelet- választós teszt 12 pont
Íráskészség érvelő jellegű esszé írása 380-430 szó terjedelemben 40 pont 16 pont 90 perc Szótár használható

A felsőfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 160 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 96 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (96 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (96 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Önálló témakifejtés 3 irányító szempont és képek alapján

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

    Kiejtés: 5 pont
Hallás utáni értés 7 vagy 8 item - feleletválasztós8 vagy 7 item - idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
Olvasáskészség 8 item - lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 2 pont
6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség érvelő jellegű esszé

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 nyerspont x 2 = 40 vizsgapont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/érthetetlen, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

Kapcsolat információk

MATRIX CBS Kft

Pulcz utca 3-2

Szeged

H-6724

Tel: +36 70 327 2146

info@matrixcbs.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KÉRDÉSE VAN?

MATRIX A TWEETEREN...