KJF társalKODÓ kétnyelvű nyelvvizsga

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 75 pont.

A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (45 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%). 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés 2-3 témáról

(4-5 perc)

35 pont 14 pont max. 10 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - magyar instrukciók alapján

(3-4 perc)

Közvetítői készség 3. idegen nyelvű, kb. 230 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre 10 pont 4 pont 10 perc felkészülési idő + 5 perc közvetítés
Hallás utáni értés

Lehetséges feladattípusok:

- feleletválasztós

- igaz-hamis

- táblázat kitöltése

- információ felismerése

30 pont 12 pont 25 perc

 Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Olvasáskészség 2000-2500 leütés terjedelmű szöveghez tartozó 16 igaz-hamis állítás eldöntése 40 pont 16 pont 25 perc Szótár nem használható
Íráskészség informális levél írása, 140-160 szó terjedelemben 60 pont 24 pont 50 perc Szótár használható

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 175 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 105 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (105 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (105 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

  

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Kötetlen beszélgetés és szerepjáték alapján Kiejtés: 5 pont
Közvetítői készség Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Koherencia: 5 pont

Hallás utáni értés 5 item - feleletválasztós5 item - igaz-hamis állítások5 item - információ felismerése itemenként 2-2 pont
Írásbeli Olvasáskészség 16 item igaz-hamis állítás itemenként 2,5 pont
Íráskészség informális levél

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

 

Összesen: 20 nyerspont x 3 = 60 vizsgapont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/érthetetlen, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

 

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 90 pont.

A szóbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (54 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%). 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés 2-3 témáról

(4-5 perc)

50 pont 20 pont max. 15 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - magyar nyelvű instrukciók alapján

(3-4 perc)

3. önálló témakifejtés a közvetített szöveg alapján
Közvetítői készség 4. magyar nyelvű, kb. 250 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre 10 pont 4 pont 10 perc felkészülési idő + 5 perc közvetítés
Hallás utáni értés 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont 25 perc
2. idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelvű válasz

 Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%). 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése 12 pont nincs 90 perc Szótár nem használható
15 ütemes lyukas szöveg kitöltése előre megadott szókészletből 12 pont
Olvasáskészség 8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése 24 pont 15 pont
6 ütemes felelet- választós teszt 12 pont
Íráskészség olvasói levél írása, 200-250 szó terjedelemben 40 pont 16 pont 90 perc Szótár használható

A középfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 190 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 114 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (114 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (114 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Szerepjáték Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Önálló témakifejtés Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Kötetlen beszélgetés, szerepjáték és önálló témakifejtés alapján Kiejtés: 5 pont
Közvetítői készség Magyar nyelvű szöveg közvetítése idegen nyelven Kommunikatív érték: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Hallás utáni értés 7 vagy 8 item – feleletválasztós
8 vagy 7 item – idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre
itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
15 item – lyukas szöveg kitöltése szókészletből 12 vizsgapont
Olvasáskészség 8 item – lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 3 pont
6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség olvasói levél Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 6 pont
Szerkezet: 4 pont
Nyelvhelyesség: 4 pont
Szókincs: 4 pont
Helyesírás, központozás: 2 pont
Összesen: 20 nyerspont x 2 = 40 vizsgapont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/érthetetlen, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

 

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 85 pont.

A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (51 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%). 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés

(4-5 perc)

35 pont 14 pont max. 15 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (irányított véleménycsere telefonos VAGY mindennapi) - magyar instrukciók

(4-5 perc)

Közvetítői készség 3. idegen nyelvű, kb. 200 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre 10 pont 8 pont 15 perc felkészülési idő + kb. 10 perc közvetítés
4. magyar nyelvű, kb. 200 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre 10 pont
Hallás utáni értés 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. válaszadás idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelven

 Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%). 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése 12 pont nincs 90 perc Szótár nem használható
15 ütemes lyukas szöveg kitöltése 12 pont
Olvasáskészség 8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése 24 pont 15 pont
6 ütemes felelet- választós teszt 12 pont
Íráskészség érvelő jellegű esszé írása 450-500 szó terjedelemben 40 pont 16 pont 90 perc Szótár használható

A felsőfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 185 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 111 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (111 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (111 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Kötetlen beszélgetés és szerepjáték alapján Kiejtés: 5 pont
Közvetítői készség Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Koherencia: 5 pont

Magyar nyelvű szöveg közvetítése idegen nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Hallás utáni értés 7 vagy 8 item - feleletválasztós8 vagy 7 item - idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
15 item - cloze teszt 12 vizsgapont
Olvasáskészség 8 item - lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 3 pont
6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség érvelő jellegű esszé

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 5 pont

Nyelvhelyesség: 4 pont

Szókincs: 4 pont

Helyesírás, központozás: 2 pont

Összesen: 20 nyerspont x 2 = 40 vizsgapont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/érthetetlen, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

 

Kapcsolat információk

MATRIX CBS Kft

Pulcz utca 3-2

Szeged

H-6724

Tel: +36 70 327 2146

info@matrixcbs.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KÉRDÉSE VAN?

MATRIX A TWEETEREN...